Hakkımızda

Hakkımızda

Çocuk ve gençlerin ruh sağlığını ilgilendiren konularda çocuk, genç ve ailelere yardımcı olabilmek amacıyla 2008 yılında Güneş Çocuk kurulduktan sonra çocuk ve gençlerin ruh sağlığı, özel gereksinimleri ve eğitimleri konusunda profesyonellerin mesleki eğitimlerine destek olmak, alana bilimsel katkı sunabilmek ve günceli takip etmek ihtiyacından hareketle 2019 yılında Güneş Çocuk Akademi alana hizmet vermeye başladı. 2020 yılında, ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin terapi hizmetleri ve özel eğitimlerine kaynak sağlayabilmek, bilimsel çalışmalarda projeler üretebilmek ve bilimsel etkinlikler düzenleyebilmek amaçlarından hareketle Güneş Çocuk Ruh Sağlığı ve Eğitim Derneği kuruldu. Ruh sağlığı ve eğitim alanlarındaki çalışmalarımıza, giderek büyüyen bir yapılanma ve interdisipliner anlayışla “her çocuk biriciktir” yaklaşımıyla devam ediyoruz.